domingo, 30 de diciembre de 2012

Taxonomia de Bloom

La Taxonomía de Bloom i la Taxonomía Revisada de Bloom La Taxonomía de Bloom i la Taxonomía revisada de Bloom són eines clau per els docents i els encargats del dissenys de capacitacions.
Les dues Taxonomies es centren en el domini cognitiu.

Habilitats del pensament
Són fundamentals. Una vegada s’adquireixen aquests permaneixen en els nostres estudiants durant tota la vida. I són aquests:

Comprendre → La comprensió construeix i uneix coneixements. Els estudiants entenen processos i conceptes i poden explicar-los i escriure’ls. Poden resumir-los amb les seves pròpies paraules.
Aplicar → Utilitzar un procediment durant el desenvolupament d’una representació. Aplicar es relaciona i es refereix a situacions on el material ja estudiat es fa servir en el desenvolupament de productes com models, presentacions, entrevistes i simulacions.
Analitzar → Descomposar en parts materials o conceptuals i determinar com estan relacionades o s’interrelacionen, entre si, o amb una estructura complerta, o amb un propòsit determinat. Les accions d’aquest procediment inclouen diferenciar, organitzar, i atribuir, així com la capacitat d’establir diferències entre components.
Evaluar → Fer judicis en base a criteris utilitzant la comprobació i la crítica.
Crear → Juntar els elements per formar un tot coherent i funcional; generar planejar o produir per reorganitzar elements en un nou patró o estructura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario