domingo, 30 de diciembre de 2012

La composició del text: planificació, composició i revisió.

A la classe de COED ens van fer realitzar una composició escrita personal seguint tots els passos que s’han de fer per una composició del text correcte.
Primer de tot la planificació; que consisteix en establir els objectius que volem aconseguir amb aquell escrit. Ens hem de formular una sèrie de preguntes com a quin públic ens volem dirigir, quin serà el tema que volem tractar, com serà d’extens l’escrit, etc.
Més tard hem de fer una recollida d’informació mitjançant diferents mètodes però el que hem fet servir a l’exercici de classe ha sigut el de pluja d’idees. Després d’aquesta hem de seleccionar quines de les idees són vàlides per la idea que tenim del text que volem escriure.
En segon lloc la redacció; que és transformar les idees que teníem en un text estructurat on es tinguin en compte la coherència, l’adequació, la cohesió, la correcció i la variació.
Ha de tenir una estructura en paràgrafs, hem de fer servir uns connectors per lligar les nostres idees i tenir en compte que hi ha diferents connectors i que cadascun serveix per una cosa diferent i sobretot que la puntuació del text sigui la correcta.
I per últim la revisió; que és examinar el que hem realitzat i valorar si esta correcte amb tot el que hi volíem posar al principi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario